Změna provozu škol a školských zařízení od 27. února

Vedení školy Aktuality

Vláda na svém dnešním (26. února 2021) jednání rozhodla, že vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci se kromě stávajících opatření ve školství od příštího týdne uzavřou také: mateřské školy 1. a 2. ročníky základních škol včetně přípravných stupňů speciální školy (školy podle § 16 odst. 9 školského zákona) praktické školy jednoleté a dvouleté Kompletní text krizového opatření vlády, týkajícího se …

Provoz škol od 15.2.

Vedení školy Aktuality

Provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud, nad rámec je povoleno prezenční konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích dle výroku II. opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021

INFORMACE PRO 1. KONZULTACI LETNÍHO OBDOBÍ VE DNECH 18. – 20. 2. 2021

Vedení školy Aktuality, Nástěnka

Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci v ČR  bude tato konzultace realizována online pomocí platformy Microsoft Teams. Jedná se o první konzulaci letního období. Konkrétní rozvrh naleznete zde.  Pozvánku na konzultaci v jednotlivých předmětech obdržíte od svých vyučujících. Návod na práci s Microsoft Teams naleznete zde. Těšíme se na setkání s Vámi.      

Informace k podávání přihlášek na SPŠM Kroměříž

Vedení školy Aktuality, Úřední deska

Přihlášky ke studiu na SPŠM Kroměříž můžete odevzdat osobně na sekretariátu školy (1. patro budovy) každý pracovní den v čase : 7,30 – 15,30 hod. Přihlášky je samozřejmě možné zaslat také poštou na naši adresu: VOŠP a SPŠM Kroměříž, Štěchovice 4176, 767 01 Kroměříž Termín podání přihlášky: do pondělí 1.3. 2021. V případě jakýchkoliv nejasností ohledně podání přihlášky pište či …

Připravované investiční akce na mlékárenské škole

Vedení školy Aktuality

Ředitelství VOŠP a SPŠM Kroměříž připravuje společně se zřizovatelem v tomto kalendářním roce rekonstrukci kotelny, výměnu oken a zateplení obvodového pláště hlavní školní budovy. Tyto investiční akce jsou aktuálně v projektové přípravě a plánovaná investovaná částka dosahuje téměř 25 000 000,- Kč. Více se o těchto chystaných aktivitách dočtete na webových stránkách Zlínského kraje: https://bit.ly/367Lqzm

Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023 a upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Vedení školy Úřední deska

Ředitelství VOŠP a SPŠM Kroměříž zveřejňuje v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2017 Sb upravený rozpočet organizace roku 202o a rozpočet na rok 2021 a  střednědobý výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023. Dokument k rozpočtu 2021 -2023 naleznete zde. Upravený rozpočet pro rok 2020 naleznete zde.

INFORMACE PRO 6. KONZULTACI ZIMNÍHO OBDOBÍ VE DNECH 21. – 23. 1. 2021

Vedení školy Aktuality, Nástěnka

Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci a trvání  vyhlášeného nouzového stavu v ČR  bude tato konzultace realizována online pomocí platformy Microsoft Teams. jedná se o poslední konzulaci zimního období. Konkrétní rozvrh naleznete zde.  Pozvánku na konzultaci v jednotlivých předmětech obdržíte od svých vyučujících. Návod na práci s Microsoft Teams naleznete zde. Těšíme se na setkání s Vámi.      

Provoz školy od 4. ledna 2021

Vedení školy Aktuality, Nástěnka

Ředitelství VOŠP a SPŠM Kroměříž informuje, že z důvodu platných epidemiologických opatření a přechodu ČR do 5 stupně PES bude od 4.ledna 2021 probíhat výuka ve všech ročnících SOŠ i VOŠ distančním způsobem. Shrnutí MŠMT k provozu škol od 27.prosince 2020 najdete zde. Přehled aktuálních opatření PES pro oblast školství najdete zde. Informace o návratu školy k prezenční výuce průběžně …

PF 2021

Vedení školy Aktuality, Nástěnka

Klidné vánoční svátky , pohodu ,štěstí, zdraví a vše dobré v příštím roce přejí žáci, studenti a zaměstnanci školy