Maturitní zkouška ve školním roce 2023/2024

Image

Zkoušky z MAT, ČJL a ANJ


Maturitní zkouška z všeobecně vzdělávacích předmětů se skládá povinně ze dvou předmětů,výběrově z českého jazyka a literatury, anglického jazyka nebo matematiky.


Matematika

  • Didaktický test, organizuje CERMAT

Český jazyk a literatura


  • Didaktický test, organizuje CERMAT
  • Písemná práce, organizuje škola
  • Ústní zkouška, organizuje škola


Anglický jazyk


  • Didaktický test, organizuje CERMAT
  • Písemná práce, organizuje škola
  • Ústní zkouška, organizuje škola

Více informací najdeš na Novamaturita.cz

zkoušky z odborných předmětů

OBOR Analýza potravin


OBOR Technologie potravin


Termíny maturitních zkoušek


  • Termíny didaktických testů společné části MZ zveřejněné MŠMT zde.
  • Termín ústních zkoušek: 29.5. - 2.6.2023
  • Termíny pro praktické zkoušky profilové část maturity: 15.5. - 19.5. 2023