Rekvalifikace

Zájemci včetně uchazečů o zaměstnání mohou na naší škole absolvovat dva certifikované rekvalifikační kurzy a získat tak novou kvalifikaci, popřípadě si rozšířit tu aktuální.


Pro ty, co chtějí:

  • získat novou kvalifikaci,
  • zvýšit, či rozšířit dosavadní kvalifikaci,
  • udržet či obnovit stávající kvalifikaci,
  • získat kvalifikaci (když dosud žádnou nezískali).
  • Osvědčení o získání profesní kvalifikace
  • Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu

Image

Nabídka rekvalifikačních kurzů

Mlékař

Image

Podrobnosti o kurzu Mlékař (kód: 29-036-H) na stránkách Národní soustavy kvalifikací.

Sýrař

Image

Podrobnosti o kurzu Sýrař (kód: 29-037-H) na stránkách Národní soustavy kvalifikací.