Zahájení školního roku 2022/2023

Vedení školy Aktuality

Milí žáci a vážení rodiče,

dovolte, abych vás na začátku školního roku 2022/2023 pozdravil. Pevně věřím, že jste prožili krásné prázdniny a nabrali síly k  vzdělávání v novém školním roce. Školní rok bude pro všechny ročníky střední školy  zahájen:

ve čtvrtek 1. září

 V  8,00 hod se s sejdou žáci 1.A  a 1.T v učebnách U9 a U7, od 9,00 hod bude zahájena výuka pro žáky ostatních ročníků.

Od pátku 2. 9. pak bude budou zahájeny adaptační aktivity pro nastupující 1. ročník, vyšší ročníky se již  budou vyučovat dle řádného rozvrhu.

Přeji vám, milí žáci, příjemné prožití posledních prázdninových dnů a těšíme se s kolegy na nový rok plný společné práce.

Mgr. Ing. Michal Pospíšil, ředitel VOŠP a SPŠM Kroměříž