Příběh naší školy


Naše škola nabízí maturitní, vyšší odborné i bakalářské studium profilované do oblasti potravinářství a to jak výroby bezpečných potravin, tak i jejich komplexní kontroly. V regionu patříme mezi nejstarší - navazujeme na tradice "Zemské mlékařské a sýrařské školy v Kroměříži", která byla založena v roce 1902.

 
 • 1902: POČÁTEK školy

  Byl zahájen první školní rok Zemské mlékařské a sýrařské školy v Kroměříži. Současně zahájila výrobu školní mlékárna.

 • 1952

  Transformace školy na „Střední průmyslovou školu v Kroměříži" a znárodnění školní mlékárny.

 • 1977

  Začínají se budovat nové části školy. Vzniká domov mládeže, pavilony laboratoří a tělocvična.

 • 1982

  Díky nově vybudovanému areálu vzniká nový subjekt - Střední odborné učiliště potravinářské.

 • 1992 - 1996

  Je vybudován školní poloprovoz, který umožňuje žákům nácvik základních návyků a dovedností, ale i pochopení technologických souvislostí při vlastní výrobě.

 • 1993

  K již existujícímu potravinářství se přidává nový maturitní studijní obor Analýza potravin.

 • 1996

  Maturitní studium bylo doplněno o vyšší odborné studium oborů „Zpracování mléka", „Analýza potravin" a „Technologie a hygiena potravin".

 • 2006

  Přidává se výuka bakalářského studijního programu „Chemie a technologie potravin". Jde o společnou akreditaci školy a Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.


Image
„...během několika let se ukazuje nedostatek odborně vzdělaných sil pro správu mlékáren a vedení výroby, už nestačí pomoc a obětavost moravského kočujícího učitele hospodářského J.V. Pavelky." "Moravští rolníci se obracejí na Moravský zemský sněm s peticí o povolení potřebných prostředků na zřízení odborné mlékařské školy. Po důkladném a všestranném zvážení místa školy a základní koncepce školy jsou prostředky ve výši 250.000 korun Moravským zemským sněmem v roce 1901 schváleny a místem školy vybrána Kroměříž."Historické prameny o vzniku Zemské mlékařské a sýrařské školy
 
máme více než
0
absolventů
jsme s vámi
0
let
spolupracujeme se
0
partnery
 

Studium na VOŠP a SPŠ Mlékárenské

Maturitní obory


Střední průmyslová škola mlékárenská nabízí studium čtyřletých maturitních oborů Technologie potravin (s profilací Zpracování mléka) a obor Analýza potravin. Absolventi těchto oborů mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole nebo univerzitě. Nedílnou součástí učebních plánů je značný rozsah různých forem praxe v sídle školy, jejím blízkém okolí, potravinářských firmách a laboratořích v celé ČR a vybraní žáci i v zahraničí (zahraniční stáže realizované v rámci projektů EU). 

Vyšší odborné vzdělání


Vyšší odborná škola potravinářská nabízí studium vzdělávacích programů Potravinářství a potravinářská chemie s profilací Analýza potravin, Technologie a hygiena potravinZpracování mléka. Studium je buď denní tříleté, nebo kombinované čtyřleté. Formou studia se blíží vzdělání vysokoškolskému, ale svojí strukturou je zaměřené více prakticky prakticky. Toto studium je zakončeno absolutoriem spojeným s obhajobou závěrečné práce a přiznáním titulu "diplomovaný specialista" (DiS.).

Bakalářské studium


Na základě společné akreditace s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně realizujeme bakalářský studijní program Chemie a technologie potravin (zaměření Zpracování mléka a mléčných výrobků). Absolventi mohou dále pokračovat ve studiu na jakékoli české i zahraniční univerzitě, zejména v oborech souvisejících s potravinářstvím, nebo mohou začít pracovat v potravinářství, chemickém průmyslu či zdravotnictví jako kvalifikovaný pracovník. 

 
 
 

Skvělé uplatnění, perfektní praxe
a dokonalá příprava na vysokou


Existuje spousta důvodů, proč jít k nám


Podívej se proč studovat právě u nás!