Výsledky přijímacího řízení pro SOŠ_1.kolo

Vedení školy Aktuality, Úřední deska

Výsledky přijímacího řízení zveřejněny 15. června 2020.

Všichni přijatí uchazeči musí doručit zápisový lístek do školy nejpozději do 5 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Lhůta je dodržena i pokud je zápisový lístek  odeslán v poslední den lhůty.Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole (§ 60g odst. 6 školského zákona). 

Zápisový lístek můžete odevzdat osobně ve škole v čase 7,30 -15,30 hod nebo jej zašlete poštou nejpozději do 23.6.2020. V případě doručení poštou je rozhodující datum odeslání. Doporučujeme využít poštovní službu D+1, pro Vaši jistotu, že Česká Pošta doručí zápisový lístek v požadovaném termínu.

V případě jakýchkoliv nejasností volejte či pište přímo řediteli školy: tel. :724 205 316, e-mail: pospisil@vospaspsm.cz.

Blahopřejeme všem přijatým uchazečům a těšíme se na setkání s Vámi !

Výsledková listina pro obory Analýza potravin a Technologie potravin je zde: