Výsledky přijímacího řízení

Vedení školy Aktuality

Výsledky přijímacího řízení zveřejněny 28. dubna 2019.

Pokud jste mezi přijatými uchazeči, musíte doručit zápisový lístek do školy nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Lhůta je dodržena i pokud je zápisový lístek  odeslán v poslední den lhůty.Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole (§ 60g odst. 6 školského zákona). 

Zápisový lístek můžete odevzdat osobně ve škole v čase 7,30 -15,30 hod nebo jej zašlete poštou nejpozději do 14.5.2019. V případě doručení poštou je rozhodující datum odeslání.

V případě jakýchkoliv nejasností volejte či pište přímo řediteli školy: tel. :724 205 316, e-mail: pospisil@vospaspsm.cz. Blahopřejeme všem přijatým uchazečům a těšíme se na setkání s Vámi !

Výsledková listina pro obory Analýza potravin a Technologie potravin je zde: