Specialista výroby – Pasterant

Vedení školy Pracovní nabídky

Pozice: Specialista výroby – Pasterant Zaměstnavatel: Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a.s. Místo výkonu práce: Závod Přibyslav – Hesov (Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a.s. Hesov 421 582 22 Přibyslav) Druh pracovního vztahu: Hlavní prac. poměr Pracovní náplň: Jako Specialista výroby – Pasterant budeš mít zodpovědnost za zpracování surovin na svěřeném úseku výroby sýrů, nebo šetření mléka. Budeš …

Technolog – Mistr výroby

Vedení školy Pracovní nabídky

Pozice: Technolog – Mistr výroby Zaměstnavatel: Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a.s. Místo výkonu práce: Závod Přibyslav – Hesov (Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a.s. Hesov 421 582 22 Přibyslav) Druh pracovního vztahu: Hlavní prac. poměr Pracovní náplň: Jako Technolog budeš mít zodpovědnost za dodržování technologických postupů. Budeš kontrolovat výrobní proces a také dodržování předpisů. Dále budeš sledovat …

Kvalitář – junior

Vedení školy Pracovní nabídky

Pozice: Kvalitář – junior Zaměstnavatel: Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a.s. Druh pracovního vztahu: Hlavní prac. poměr Pracovní náplň: Jako Kvalitář – junior budeš mít zodpovědnost za přípravu degustací a vzorků. Budeš zodpovídat za uvolňování výrobků a tvým úkolem bude také řešení neshod a reklamací. Do tvé kompetence patří i metrologie. Co bys měl splňovat: měl/a bys mít VŠ …

Historická cesta: kroměřížská škola po 118 letech obnovuje spolupráci se sýraři z Francie

Vedení školy Aktuality

118 let – tolik od sebe dělí dvě cesty, které znamenaly přelom v historii potravinářské školy v Kroměříži. První cesta do Poligny stála u zrození školy, druhou absolvoval současný ředitel, aby navázal na kroky zakládajícího ředitele. A historické partnerství bude pokračovat – vedení se podařilo vyjednat oboustrannou spolupráci a sérii výměnných pobytů pro současné studenty přímo ve Francii. Psal se …

Studenti potravinářské školy učili děti třídit hliník

Vedení školy Aktuality

V pátek 10. května uspořádali studenti potravinářské školy workshop zaměřený na sběr a třídění hliníku pro žáky Základní školy Zachar v Kroměříži. Přes dvacet dětí od čtvrté do osmé třídy strávilo páteční dopoledne se studenty střední potravinářské školy, aby se dozvěděli základní informace o významu hliníku a také nutnosti a způsobu jeho třídění a recyklace. Workshop nemohl být uveden jinak než …

Výsledky přijímacího řízení

Vedení školy Aktuality

Výsledky přijímacího řízení zveřejněny 28. dubna 2019. Pokud jste mezi přijatými uchazeči, musíte doručit zápisový lístek do školy nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Lhůta je dodržena i pokud je zápisový lístek  odeslán v poslední den lhůty.Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole (§ 60g odst. 6 školského zákona).  Zápisový lístek můžete …

Podpora odborného vzdělávání – 2018/2019

Vedení školy Aktuality, Úřední deska

Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská čerpá pro školní rok 2018/2019 účelově vázanou dotaci v souladu s výzvou MŠMT: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pro školní rok 2018/2019 rozvojový program Podpora odborného vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje v souladu s § 171odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, …

Schválený rozpočet školy 2018 a výhled 2019-2020

Vedení školy Úřední deska

Na základě novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 24/2017 Sb. a zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zveřejňuje ředitelství školy rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtů na roky 2019 a 2020. Tento dokument byl schválen RZK dne 18. 12. 2017 a naleznete jej ZDE.

Výsledková listina – 2. kolo přijímacího řízení 2018/2019 SOŠ

Vedení školy Aktuality

Ředitelství školy sděluje uchazečům o studium maturitních oborů, že výsledková listina 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 je uložena zde (*.pdf 240 kB). Zápisové lístky je možné odevzdávat po dobu 10 pracovních dnů na sekretariátu školy nebo je zaslat poštou. Podrobné informace k odevzdávání zápisových lístků naleznete zde (*. pdf 350 kB) Kód uchazeče naleznete v pravém horním rohu pozvánky k přijímacím zkouškám. V případě …