Harmonogram školního roku

Důležité termíny ve školním roce 2019/2020


Zahájení školního roku

2. 9. 2019

Maturitní zkoušky v mimořádném zkušebním období

6. 9. 2019 (praktická)
13. 9. 2019 (ústní)

Konec prvního pololetí

30. 1. 2020

Pololetní prázdniny

31. 1. 2020

Konec druhého pololetí

30. 6. 2020

Maturitní zkoušky v řádném termínu

viz. Harmonogram MŠMT platný pro jednotnou státní maturitu v roce 2019/2020

Hlavní prázdniny

1. 7. – 31. 8. 2020

Zahájení školního roku

 

3. 9. 2018

 

Maturitní zkoušky v mimořádném zkušebním období

 

7. 9. 2018 (praktická)
14. 9. 2018 (ústní)

 

Konec prvního pololetí

 

31. 1. 2019

 

Pololetní prázdniny

 

1. 2. 2019

 

Konec druhého pololetí

 

28. 6. 2019

 

Maturitní zkoušky v řádném termínu

 

viz. Harmonogram MŠMT platný pro jednotnou státní maturitu v roce 2017/2018

 

Hlavní prázdniny

 

29. 6. – 1. 9. 2019