Harmonogram školního roku

Důležité termíny ve školním roce 2021/2022


Zahájení školního roku

1. 9. 2021

Maturitní zkoušky v mimořádném zkušebním období

8. 9. 2021 (praktická)
10. 9. 2021 (ústní)

Konec prvního pololetí

31. 1. 2022

Pololetní prázdniny

4. 2. 2022

Konec druhého pololetí

30. 6. 2022

Maturitní zkoušky v řádném termínu

viz. Harmonogram MŠMT platný pro jednotnou státní maturitu v roce 2021/2022

Hlavní prázdniny

1. 7. – 31. 8. 2022

Zahájení školního roku

3. 9. 2018

Maturitní zkoušky v mimořádném zkušebním období

7. 9. 2018 (praktická)
14. 9. 2018 (ústní)

Konec prvního pololetí

31. 1. 2019

Pololetní prázdniny

1. 2. 2019

Konec druhého pololetí

28. 6. 2019

Maturitní zkoušky v řádném termínu

viz. Harmonogram MŠMT platný pro jednotnou státní maturitu v roce 2017/2018

Hlavní prázdniny

29. 6. – 1. 9. 2019