Harmonogram školního roku

Důležité termíny ve školním roce 2022/2023


Zahájení školního roku

1. 9. 2022

Maturitní zkoušky v mimořádném zkušebním období

28. 8. 2022 (praktická)

5. - 6.9. 2022 (písemné práce)
9. 9. 2022 (ústní)

Konec prvního pololetí

31. 1. 2023

Pololetní prázdniny

3. 2. 2023

Konec druhého pololetí

30. 6. 2023

Maturitní zkoušky v řádném termínu

viz. Harmonogram MŠMT platný pro jednotnou státní maturitu v roce 2022/2023

Hlavní prázdniny

1. 7. – 9. 9. 2023

Zahájení školního roku

3. 9. 2018

Maturitní zkoušky v mimořádném zkušebním období

7. 9. 2018 (praktická)
14. 9. 2018 (ústní)

Konec prvního pololetí

31. 1. 2019

Pololetní prázdniny

1. 2. 2019

Konec druhého pololetí

28. 6. 2019

Maturitní zkoušky v řádném termínu

viz. Harmonogram MŠMT platný pro jednotnou státní maturitu v roce 2017/2018

Hlavní prázdniny

29. 6. – 1. 9. 2019