I NAŠE ŠKOLA MŮŽE BÝT SVĚTOVÁ

 

Letos se poprvé zapojujeme do projektu Světová škola. Všímáme si dění v našem bezprostředním okolí a vnímáme celosvětové problémy. Nejsme lhostejní a máme chuť smysluplnou aktivitou pomáhat. Jako hlavní téma jsme zvolili hliník, respektive jeho sběr a recyklaci. Říkáme si „Mise hliník“, setkáváme se pravidelně středu v 9:40 v klubovně školy (2. patro v bývalé PC učebně) a v pátek 12:15 tamtéž.

Vítán je každý nápad a každá pomocná ruka, každý, kdo chce trávit čas ve školní komunitě neformálně a přispět svou energií tady a teď.
Jste očekáváni!
Tým světové školy

 

Světová škola je místem, kde aktivně probíhá globální rozvojové vzdělávání a kde

  •  globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy;
  •  se studenti pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě;
  •  studenti, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální problematice;
  •  studenti identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení;
  • je nejméně jedenkrát za rok ve spolupráci s místní partnerskou organizací uspořádána komunitní akce

Globální rozvojové vzdělávání směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život.

Základní filozofie Světové školy podporuje vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v globalizovaném světě a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej.

Více o projektu najdete na: http://www.svetovaskola.cz

ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SBĚRU HLINÍKU

Jsme v médiích

  • Ze školního časopisu Fresh Milk č. 25 / 16.4.2019:

Exkurze do firmy SUEZ

V pondělí 25. března jsme v rámci našeho projektu „Mise hliník“ navštívili provozovnu firmy SUEZ v Němčicích nad Hanou. Zdejší recyklační linka zpracovává až 5 000 tun plastových odpadů ročně. Především fólie zde procházejí systémem drcení a praní do extruderu a na konci celého procesu je regranulát. Ten se dodává k dalším zpracovatelům, kteří z něj vyrábí nové produkty, aniž by museli využívat přírodní suroviny, především ropu. Dozvěděli jsme se také, že odpad není třeba čistit (např. vymývat kelímky od jogurtu), technologie zpracování nečistoty odstraní.

Spalovna nebezpečných odpadů SUEZu ve Zlíně byla dalším bodem naší exkurze. Spaluje se zde např. použitý zdravotnický materiál, staré občanské průkazy a pasy, účetnictví firem nebo zadržené drogy.

SUEZ se zabývá cirkulární ekonomikou a nabízí komplexní služby v odpadovém hospodářství: odvoz, využití, recyklaci a odstranění průmyslových a komunálních odpadů včetně nebezpečných odpadů, sběr a separaci druhotných surovin, čištění průmyslových objektů, odstranění ekologických zátěží, havarijní služby a poradenství. Děkujeme tímto Ing. Igoru Laštůvkovi, dipl.ek., MBA, Ph.D., řediteli divize za skvělé uvedení do problematiky a vstřícnost.

Barbora Ivanovičová, 1.AT

 

V Kroměříži už máme kontejnery na kovy!

 

Náš loňský projekt Mise hliník dosáhl alespoň částečného úspěchu. Kroměřížská radnice nakonec zareagovala na výzvy občanů, spolků a školních skupin a nechala po městě rozmístit kontejnery na kovy. Děkujeme všem, kdo nám pomáhali a sbíráme dál!

https://www.mesto-kromeriz.cz/aktuality/tiskove-zpravy/radnice-nechala-ve-meste-rozmistit-nove-kontejnery-na-zelezo/