Proč si udělat kurz u nás?

Dlouhá tradice a kvalitní praxe


Další vzdělávání hrálo na naší škole významnou úlohu od počátku její existence a není tomu jinak ani v současnosti. Specifické postavení školy v rámci systému českého odborného školství tkví ovšem nejen v dlouhé tradici, ale především důrazu kladeném na praktickou výuku, což je dáno existencí školního „poloprovozu“ a bezprostřední blízkostí areálu mlékárenské firmy Kromilk, a.s., která je partnerem školy.

Díky tomu, že jsme držitelem certifikátu Trvalá vzdělávací základna resortu MZe, se můžeme plně zapojovat do vzdělávání dospělých. Můžeme tak například pořádat kurzy pro farmářské zpracovatele mléka a jiné zájmové kurzy a můžeme také poskytovat poradenství malovýrobcům a jiným zájemcům.

Celoživotní vzdělávání na VOŠP a SPŠM Kroměříž


  • Zkoušky odborné způsobilosti
  • Osvědčení o získání profesní kvalifikace
  • Odborné kurzy
  • Poradenství malovýrobcům
 

Úspěšně u nás proběhlo ověřování dílčích profesních kvalifikací 29-36-H „Mlékař“ a 29-37-H „Sýrař“ v rámci projektu UNIV3 „Podpora procesů vzdělávání“ a díky tomu jsme oprávněni realizovat zkoušky ověřující dosažení odborné způsobilosti a jsme také oprávněni vydávat Osvědčení o získání profesní kvalifikace. Zkoušky probíhají podle hodnotících kritérií zveřejněných Národní soustavu kvalifikací.