INFORMACE PRO 2. KONZULTACI ZIMNÍHO OBDOBÍ VE DNECH 14. – 16. 10. 2021

Vedení školy Aktuality, Nástěnka

Výuka v kombinovaném studiu  pro 2. konzultaci v letním období bude zahájena ve čtvrtek 14. 10. 2021 ve 14:00.  Konkrétní harmonogram  naleznete zde. Rozmístění učeben pro výuku: 1. ročník_Učebna U4_1. patro 2. ročník_Učebna U3 _ přízemí 3. ročník_Učebna U5_ 1. patro 4. ročník_Učebna U2_ přízemí   Seznam pedagogických pracovníků školy pro případný kontakt k řešení studijních záležitostí  naleznete zde. Ubytování je možné …

Ředitelské volno dne 27.9.2021

Vedení školy Aktuality

Vedení školy informuje žáky, studenty a pedagogické pracovníky školy, že ředitel školy vyhlásil podle § 24, ods.t. 2 Školského zákona na pondělí 27. 9. 2021 ředitelské volno z provozních důvodů (odstávka vody). V tomto dni je zrušena výuka v plném rozsahu. Výuka bude obnovena dle platného rozvrh ve středu 29. 9. 2021.

INFORMACE PRO 1. KONZULTACI ZIMNÍHO OBDOBÍ VE DNECH 23. – 25. 9. 2021

Vedení školy Aktuality, Nástěnka

Výuka v kombinovaném studiu  pro 1. konzultaci v letním období bude zahájena ve čtvrtek 23. 9. 2021 ve 13:00.  Konkrétní harmonogram  naleznete zde. Rozmístění učeben pro výuku: 1. ročník_Učebna U4_1. patro 2. ročník_Učebna U3 _ přízemí 3. ročník_Učebna U5_ 1. patro 4. ročník_Učebna U2_ přízemí   Seznam pedagogických pracovníků školy pro případný kontakt k řešení studijních záležitostí  naleznete zde. Ubytování je možné …

Informace k provozu školy od 1.9.2021 vzhledem ke COVID -19

Vedení školy Aktuality

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd. Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, ale je vhodné věnovat zvýšenou …

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Vedení školy Aktuality

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž, vyhlašuje 2. kolo přijímací řízení do prvního ročníku školního roku 2021/2022 pro obory 29-41-M/01 Technologie potravin a 29-42-M/01 Analýza potravin  pro doplnění plánované kapacity. Počet volných míst: 29-42-M/01 Analýza potravin: 5 29-41-M/01 Technologie potravin: 5 Kritéria přijímacího řízení naleznete zde. Přihlášku ke studiu v …

Oslava Svetového dňa mlieka na Orave

Karol Herian Aktuality

Oslavu Svetového dňa mlieka sme si pripomenuli aj v krásnom prostredí na farme predsedu Združenia mladých farmárov (ASYF)  Milana  Jurkyho vo Vasiľove na hornej Orave. Táto oslava sa uskutočnila práve v deň  v ktorom už vo svete sa jednoznačne oslavuje Deň mlieka súčasne s Dňom detí. Oslavu Dňa detí  tu na farme vo Vasilove  uskutočnili deň pred 1. júnom aj s bohatým programom.  Pôvodne aj …

INFORMACE PRO 4. KONZULTACI LETNÍHO OBDOBÍ VE DNECH 27. – 28. 5. 2021

Vedení školy Aktuality, Nástěnka

Výuka v kombinovaném studiu  pro 4. konzultaci v letním období bude zahájena ve čtvrtek 27. 5. 2021.  Konkrétní harmonogram  naleznete zde. Rozmístění učeben pro výuku: 1. ročník_Učebna U4_1. patro 2. ročník_Učebna U4 _ 1. patro 3. ročník_Učebna U4_ 1. patro 4. ročník_Učebna U4_ 1. patro   Seznam pedagogických pracovníků školy pro případný kontakt k řešení studijních záležitostí  naleznete zde. Ubytování je možné …

Výsledky přijímacího řízení – 1.kolo

Vedení školy Aktuality

Výsledky ke stáhnutí naleznete >>> zde <<< Oznámení o výsledku přijímacího řízení jsme dnes současně odeslali také  poštou. Všichni přijatí uchazeči musí doručit zápisový lístek do školy nejpozději do 2. června 2021. Lhůta je dodržena i pokud je zápisový lístek  odeslán v poslední den lhůty.Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje, že se chce stát žákem naší školy. Zápisový lístek můžete odevzdat …