FAQ: často kladené otázky a aktuální informace k přijímacímu řízení 2023_aktualizace

Vedení školyAktuality, Úřední deska

 

Vážení uchazeči a rodiče uchazečů,

dovoluji si Vám zde předložit podrobné informace k aktuálnímu průběhu přijímacího řízení na střední školy. Zároveň zde přikládáme vzory testů, zajímavé odkazy pro přípravu k přijímací zkoušce, tipy a doporučení. Všechny dokumenty se budeme snažit pravidelně aktualizovat a doplňovat. Sledujte proto, prosím, pravidelně školní web nebo školní FB stránku či IG stránku.

Věřím, že celý průběh přijímacího řízení úspěšně zvládneme a společně zažijeme na naší škole krásné roky studia. Pokud budete mít jakékoliv nejasnosti či otázky k přijímacímu řízení, budu rád když mi napíšete na e-mail nebo volejte přímo na  můj telefon. Na všechny otázky Vám velmi rád odpovím.

Přeji všem pevné zdraví, pokud možno klidné dny a těším se na setkání s vámi!

Michal Pospíšil
ředitel školy

pospisil@potravinarska-skola.cz
+420 724 205 316

 


Přijímací zkoušky 2023 – otázky a odpovědi

V jakém termínu musím podat přihlášku ?

Přihlášku je nutné podat do 1. března 2023. Můžeš ji přinést osobně do školy každý pracovní den od 7,30 do 15,30 hod nebo poslat poštou na adresu školy: VOŠP a SPŠM Kroměříž, Štěchovice 4176/14a, 767 01 Kroměříž. Škola je samozřejmě otevřena i v době jarních prázdnin okresu Kroměříž (13. – 17.2. 2023). Těšíme se na Vaši návštěvu.

Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky pro obor vzdělání s talentovou zkouškou a nejvýše dvě přihlášky pro ostatní obory vzdělání; pořadí obou uvedených škol v příslušném tiskopise je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy.

Kdo se může účastnit přijímacího řízení?

Přijímacího řízení se mohou účastnit uchazeči, kteří v termínu podali úplnou přihlášku řediteli střední školy. Zákon se vztahuje pouze na ty části přijímacího řízení, které ještě neproběhly (typicky Jednotná přijímací zkouška). Zákon se naopak netýká těch částí přijímacího řízení, které již proběhly.

Kdy se bude konat zkouška v řádném termínu ?

Zkoušky budou jednotně  připraveny a administrovány firmou Cermat.   Termín přijímacích zkoušek je 13. a 14. dubna 2023.

Kdy se konají zkoušky v náhradním termínu ?

 Termíny přijímacích zkoušek v náhradním termínu jsou stanoveny na  1011. května 2023.

Kdy budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení ?

a) Centrum (CERMAT)  zpřístupní výsledky jednotné zkoušky školám nejpozději 28. dubna 2023;

b) ředitel školy do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Centrem zveřejní celkové hodnocení uchazečů v 1. kole; ředitel školy zveřejnění výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.

Jakým způsobem budou zveřejněny výsledky?

Škola vyvěsí seznam s výsledky na web (uchazeči budou uvedeni pod přiděleným registračním číslem). Seznam škola zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a na webu, a to alespoň na dobu 15 dnů.

Školy musejí zveřejnit seznam s výsledky nejpozději 8 kalendářních dní od termínu jednotné přijímací zkoušky. Tento nejzazší termín platí i pro školy, které jednotnou přijímací zkoušku nekonají.

Do kdy musím odevzdat zápisový lístek ?

Všichni přijatí uchazeči musí doručit zápisový lístek do školy nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Lhůta je dodržena i pokud je zápisový lístek  odeslán v poslední den lhůty. Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole (§ 60g odst. 6 školského zákona).  V letošním školním roce odevzdávejte zápisové lístky nejpozději do 16.5.2023.

Zápisový lístek můžete odevzdat osobně ve škole v čase 7,30 -15,30 hod nebo jej zašlete poštou. V případě doručení poštou je rozhodující datum odeslání. Doporučujeme využít poštovní službu D+1, pro Vaši jistotu, že Česká Pošta doručí zápisový lístek v požadovaném termínu.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Jak funguje zápisový lístek ?

Zápisový lístek slouží je dokument, který žák musí odevzdat na střední školu, na kterou se dostal a chce na ni studovat. Tedy – odevzdáním zápisového lístku je vše ukončeno a žák se stává studentem střední školy.

Zápisový lístek je potřeba odevzdat co nejdříve, nejpozději ale do 10 dní od zveřejnění výsledků. Pokud jej žák už odevzdá na školu, je možné jej z této školy přenést do jiné školy pouze na základě nového rozhodnutí o přijetí, tedy na základě odvolání.

Budou další kola přijímacího řízení?

Další kola se konají v souladu se stávající právní úpravou, tady se tedy nic nemění.