INFORMACE PRO 4. KONZULTACI ZIMNÍHO OBDOBÍ VE DNECH 16. – 18. 12. 2021

Vedení školy Aktuality, Nástěnka

Výuka v kombinovaném studiu  pro 4. konzultaci v zimním období bude zahájena ve čtvrtek 16. 12. 2021 ve 12:00.  Konkrétní harmonogram  naleznete zde. Rozmístění učeben pro výuku: 1. ročník_Učebna U4_1. patro 2. ročník_Učebna U3 _ přízemí 3. ročník_Učebna U5_ 1. patro 4. ročník_Učebna U2_ přízemí   Seznam pedagogických pracovníků školy pro případný kontakt k řešení studijních záležitostí  naleznete zde. Ubytování je možné …

Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem.

Vedení školy Aktuality, Úřední deska

Ředitelství VOŠP a SPŠM Kroměříž zveřejňuje v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2017 Sb návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem. Dokument naleznete zde.

MŠMT informuje školy

Vedení školy Aktuality

1. K distribuci Ag testů pro základní školy, střední školy a konzervatoře Z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, vydaného 20. listopadu 2021 , plyne povinnost realizovat od 6. prosince 2021 vždy v první vyučovací den v týdnu na celém území ČR testování dětí v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních základních škol speciálních a žáků základních škol, středních škol a …

Aktuální informace o COVID-19. Kdo o čem rozhoduje ?

Vedení školy Aktuality

Aktuální situace ve školách způsobuje, že je často nutné jednat ve velmi krátkém čase. Ne všude je stejná praxe a ne vždy je jasné, kdo o čem rozhoduje. Na základě nejčastějších dotazů připravil portál Edu.cz pro školy i rodiče leták s informacemi o tom, za co odpovídá rodič, co je v kompetenci ředitele a o čem rozhoduje krajská hygienická stanice. …

INFORMACE PRO 3. KONZULTACI ZIMNÍHO OBDOBÍ VE DNECH 18. – 20. 11. 2021

Vedení školy Aktuality, Nástěnka

Výuka v kombinovaném studiu  pro 3. konzultaci v zimním období bude zahájena ve čtvrtek 18. 11. 2021 ve 14:00.  Konkrétní harmonogram  naleznete zde. Rozmístění učeben pro výuku: 1. ročník_Učebna U4_1. patro 2. ročník_Učebna U3 _ přízemí 3. ročník_Učebna U5_ 1. patro 4. ročník_Učebna U2_ přízemí   Seznam pedagogických pracovníků školy pro případný kontakt k řešení studijních záležitostí  naleznete zde. Ubytování je možné …

INFORMACE PRO 2. KONZULTACI ZIMNÍHO OBDOBÍ VE DNECH 14. – 16. 10. 2021

Vedení školy Aktuality, Nástěnka

Výuka v kombinovaném studiu  pro 2. konzultaci v letním období bude zahájena ve čtvrtek 14. 10. 2021 ve 14:00.  Konkrétní harmonogram  naleznete zde. Rozmístění učeben pro výuku: 1. ročník_Učebna U4_1. patro 2. ročník_Učebna U3 _ přízemí 3. ročník_Učebna U5_ 1. patro 4. ročník_Učebna U2_ přízemí   Seznam pedagogických pracovníků školy pro případný kontakt k řešení studijních záležitostí  naleznete zde. Ubytování je možné …

Ředitelské volno dne 27.9.2021

Vedení školy Aktuality

Vedení školy informuje žáky, studenty a pedagogické pracovníky školy, že ředitel školy vyhlásil podle § 24, ods.t. 2 Školského zákona na pondělí 27. 9. 2021 ředitelské volno z provozních důvodů (odstávka vody). V tomto dni je zrušena výuka v plném rozsahu. Výuka bude obnovena dle platného rozvrh ve středu 29. 9. 2021.

INFORMACE PRO 1. KONZULTACI ZIMNÍHO OBDOBÍ VE DNECH 23. – 25. 9. 2021

Vedení školy Aktuality, Nástěnka

Výuka v kombinovaném studiu  pro 1. konzultaci v letním období bude zahájena ve čtvrtek 23. 9. 2021 ve 13:00.  Konkrétní harmonogram  naleznete zde. Rozmístění učeben pro výuku: 1. ročník_Učebna U4_1. patro 2. ročník_Učebna U3 _ přízemí 3. ročník_Učebna U5_ 1. patro 4. ročník_Učebna U2_ přízemí   Seznam pedagogických pracovníků školy pro případný kontakt k řešení studijních záležitostí  naleznete zde. Ubytování je možné …

Informace k provozu školy od 1.9.2021 vzhledem ke COVID -19

Vedení školy Aktuality

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd. Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, ale je vhodné věnovat zvýšenou …