INFORMACE PRO 2. KONZULTACI LETNÍHO OBDOBÍ VE DNECH 18. – 20. 3. 2021

Vedení školy Aktuality, Nástěnka

Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci v ČR  bude tato konzultace realizována online pomocí platformy Microsoft Teams. Jedná se o druhou konzulaci letního období. Konkrétní rozvrh naleznete zde.  Pozvánku na konzultaci v jednotlivých předmětech obdržíte od svých vyučujících. Návod na práci s Microsoft Teams naleznete zde. Těšíme se na setkání s Vámi.      

MŠMT představilo další úpravy maturitních zkoušek

Vedení školy Aktuality

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga  na tiskovém brífinku představil úpravy maturitních zkoušek. „Debata o maturitách probíhala kontinuálně, a to s učiteli, řediteli i školskými asociacemi. Snažili jsme se najít ten správný balanc maturitní zkoušky jako zkoušky certifikační, a to v návaznosti na vývoj epidemické situace. Zároveň jde o reakci na znovuzavedení pracovní povinnosti středoškoláků ze zdravotnických a sociálních …

Rozhodnutí ředitele školy o nekonání přijímacích zkoušek v některých oborech

Vedení školy Aktuality

V souladu s ustanovením čl. I., čl. VI. Opatření obecné povahy čj. MSMT-43073/2020-3 ze dne 5. ledna 2021 (dále jen „Obecné opatření“) rozhodl ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž, že v přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 do čtyřletého oboru vzdělávání s maturitní zkouškou   29-41-M/01  Technologie potravin se jednotná přijímací zkouška nekoná, …

Změna provozu škol a školských zařízení od 27. února

Vedení školy Aktuality

Vláda na svém dnešním (26. února 2021) jednání rozhodla, že vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci se kromě stávajících opatření ve školství od příštího týdne uzavřou také: mateřské školy 1. a 2. ročníky základních škol včetně přípravných stupňů speciální školy (školy podle § 16 odst. 9 školského zákona) praktické školy jednoleté a dvouleté Kompletní text krizového opatření vlády, týkajícího se …

Metodika MŠMT k ukončování vzdělávání a ke konání MZ ve školním roce 2020/2021

Vedení školy Aktuality

Průběh a konání maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 se řídí dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 177/2009 Sb.). Všechny níže uvedené …

Provoz škol od 15.2.

Vedení školy Aktuality

Provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud, nad rámec je povoleno prezenční konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích dle výroku II. opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021

INFORMACE PRO 1. KONZULTACI LETNÍHO OBDOBÍ VE DNECH 18. – 20. 2. 2021

Vedení školy Aktuality, Nástěnka

Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci v ČR  bude tato konzultace realizována online pomocí platformy Microsoft Teams. Jedná se o první konzulaci letního období. Konkrétní rozvrh naleznete zde.  Pozvánku na konzultaci v jednotlivých předmětech obdržíte od svých vyučujících. Návod na práci s Microsoft Teams naleznete zde. Těšíme se na setkání s Vámi.      

Potravináři a divadlo?

Soňa Pyšňaková Aktuality

Potravináři a divadlo? Jednoznačně ano. „Klasickou“ online výuku na chvíli převzali a besedovali s námi MgA. Petr Michálek, ředitel Městského divadla Zlín, a MgA. Patrik Lančarič, režisér a umělecký šéf tamního souboru. Tématem byla Čapkova geniální hra Bílá nemoc a její zlínské nastudování. „Ten titul se v době pandemie úplně nabízel. Čapek hru napsal krátce poté, co proběhla španělská chřipka. Dnes, …

Informace k podávání přihlášek na SPŠM Kroměříž

Vedení školy Aktuality, Úřední deska

Přihlášky ke studiu na SPŠM Kroměříž můžete odevzdat osobně na sekretariátu školy (1. patro budovy) každý pracovní den v čase : 7,30 – 15,30 hod. Přihlášky je samozřejmě možné zaslat také poštou na naši adresu: VOŠP a SPŠM Kroměříž, Štěchovice 4176, 767 01 Kroměříž Termín podání přihlášky: do pondělí 1.3. 2021. V případě jakýchkoliv nejasností ohledně podání přihlášky pište či …

Připravované investiční akce na mlékárenské škole

Vedení školy Aktuality

Ředitelství VOŠP a SPŠM Kroměříž připravuje společně se zřizovatelem v tomto kalendářním roce rekonstrukci kotelny, výměnu oken a zateplení obvodového pláště hlavní školní budovy. Tyto investiční akce jsou aktuálně v projektové přípravě a plánovaná investovaná částka dosahuje téměř 25 000 000,- Kč. Více se o těchto chystaných aktivitách dočtete na webových stránkách Zlínského kraje: https://bit.ly/367Lqzm