Dny otevřených dveří 6.-7.11. 2020

Vedení školy Aktuality, Úřední deska

Ředitelství VOŠP a SPŠM Kroměříž informuje, že “Dny otevřených dveří” se z důvodu stále trvajících aktuálních epidemiologických opatření a uzavření středních škol v termínu 6. – 7. 11. 2020 v běžném režimu  nekonají. V tomto termínu nabízíme alespoň individuální telefonické konzultace s vedením školy. Rádi Vám odpovíme na Vaše otázky týkající se přijímacího řízení. Můžete volat v pátek 6.11. v …

Zrušení plánované konzultace VOŠ_kombinovaná forma studia

Vedení školy Aktuality

Ředitelství VOŠP a SPŠM Kroměříž informuje, že na základě aktuálního usnesení vlády ČR a  stavu epidemie koronaviru jsme nuceni zrušit plánovanou konzultaci pro studenty v kombinované formě studia VOŠ. Usnesení vlády ČR ze dne 12.10. naleznete zde. Ročníkoví učitelé Vás budou neprodleně kontaktovat, e-mailem či telefonicky a jsou připraveni s Vámi řešit všechny studijní problémy, které event. mohou v této …

INFORMACE PRO 2. KONZULTACI ZIMNÍHO OBDOBÍ VE DNECH 15. – 16. 10. 2020

Vedení školy Aktuality

Výuka v kombinovaném studiu  pro 2. konzultaci v zimním období bude zahájena ve čtvrtek 15. 10. 2020. Konkrétní harmonogram  naleznete zde. Rozmístění učeben pro výuku: 1. ročník_Učebna U4_1. patro 2. ročník_Učebna U5 _ 1. patro 3. ročník_Učebna U2_ přízemí 4. ročník_Učebna U3_ přízemí Termíny výuky ve školním roce 2020/2021 naleznete zde. Seznam pedagogických pracovníků školy pro případný kontakt k řešení studijních záležitostí  …

Dny otevřených dveří 9.-10.10. 2020

Vedení školy Aktuality, Úřední deska

Ředitelství VOŠP a SPŠM Kroměříž informuje, že “Dny otevřených dveří” se z důvodu aktuálních epidemiologických opatření a uzavření středních škol v termínu 9. – 10. 10. 2020 v běžném režimu  nekonají. I přes složitou celospolečenskou situaci se s Vámi chceme setkat, dohodněte si tedy, prosím, v případě Vašeho zájmu o setkání,  individuálně návštěvu školy. Pište přímo  na e-mail ředitele školy: …

Informace k distanční výuce od 5.10.2020

Vedení školy Aktuality, Úřední deska

Ředitelství VOŠP a SPŠM Kroměříž informuje, že dle usnesení vlády ČR ze dne 30. září 2020 o při­jetí krizového opatření  související s epidemiologickou situací bude od pondělí 5. října 2020 výuka probíhat formou distančního vzdělávání. Výuka bude realizována prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. V případě jakýchkoliv problémů spojených s účastí v této formě výuky neprodleně informujte třídního (ročníkového) učitele. Základní pravidlapro distanční výuku na VOŠP a …

Ředitelské volno dne 25.9.2020

Vedení školy Aktuality

Na základě doporučení ministra zdravotnictví Prof. MUDr. Romana Prymuly CSc. Ph.D.  a v souladu s § 24, odst. 2, zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji na pátek 25.9.2020 ředitelské volno Výuka bude zrušena v plném rozsahu, v tento den budou ve škole provedena také organizačně – technická opatření …

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO 1. KONZULTACI ZIMNÍHO OBDOBÍ VE DNECH 24. – 26. 9. 2020

Vedení školy Aktuality

Ředitel VOŠP a SPŠM Kroměříž vyhlašuje na základě doporučení ministra zdravotnictví Prof. MUDr. Romana Prymuly CSc. Ph.D. na pátek 25.9.2020 ředitelské volno. V tento den nebude probíhat výuka, plánovaná zářijová konzultace VOŠ v kombinované formě je zrušena v celém rozsahu. O novém termínu studijního setkání Vás budeme v nejbližší době informovat, další plánované termíny zůstávají v platnosti. Děkuji za pochopení. Mgr. Ing. …

INFORMACE PRO 1. KONZULTACI ZIMNÍHO OBDOBÍ VE DNECH 24. – 26. 9. 2020

Vedení školy Aktuality

Výuka v kombinovaném studiu  pro 1. konzultaci v zimním období bude zahájena ve čtvrtek 24. 9. 2020. Konkrétní harmonogram  naleznete zde. Rozmístění učeben pro výuku: 1. ročník_Učebna U4_1. patro 2. ročník_Učebna U5 _ 1. patro 3. ročník_Učebna U1_ přízemí 4. ročník_Učebna U3_ přízemí Termíny výuky ve školním roce 2020/2021 naleznete zde. Seznam pedagogických pracovníků školy pro případný kontakt k řešení studijních záležitostí  naleznete zde. Ubytování …

Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Vedení školy Aktuality, Nástěnka, Úřední deska

Zahájení školního roku 2020/2021 je stanoveno na úterý 1. 9. 2020 v 8.00 hod. Pro nastupující první ročník se uskuteční slavnostní setkání ředitelství školy s rodiči a žáky v učebně U1. Ostatní třídy budou mít třídnické hodiny ve svých kmenových učebnách. Rozdělení učeben pro tento školní rok: 1. AT Analýza potravin, Technologie potravin Ing. Iveta Havlíková U6-A,U7-T 2. poschodí 2. AT Analýza potravin,Technologie …