Informace k zahájení školního roku 2022/2023 pro 1. ročník

Vedení školyAktuality

Vážení rodiče,

blíží se doba, kdy ve školním roce 2022/2023, nastoupí Vaše dítě ke studiu zvoleného oboru do naší školy. Považuji za užitečné seznámit Vás s několika důležitými informacemi souvisejícími se zahájením studia. Výuka pro nastupující 1. ročník ve školním roce 2022/2023 bude zahájena

ve čtvrtek 1. září 2022 v 8.00 hodin

Jak jsme Vás již dříve informovali, pro nastupující ročník budou nachystány v prvním školním týdnu adaptační aktivity pro úspěšný vstup do středoškolského prostředí, seznámení se se spolužáky a městem, ve kterém budou čtyři roky studovat. Připravujeme také exkurzi do potravinářského závodu, sportovní den a procházku historickou Kroměříží. Chceme tak přispět k důstojnému zahájení již 121. roku školní výuky potravinářských oborů v Kroměříži.

 

Důležitá data školního roku 2022/2023

Jak je výše již uvedeno, období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září. V prvním pololetí bude vyučování ukončeno v úterý 31. ledna 2023. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022. Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2022 a skončí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023, jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro okres Kroměříž od 13. února do 19. února 2023. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023 (pátek 7. 4. 2023 je svátek). Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července do 31. srpna 2023. Konzultační den s rodiči v 1. pololetí se uskuteční v pátek 11. listopadu 2022, ve 2. pololetí v pátek 14. dubna 2023. Tradiční Školní přehlídky sýrů se uskuteční ve středu 2. prosince 2022. V sobotu 17. září 2023 plánujeme oslavu 120 let života naší školy spojenou s akcí Festival sýrů na Velkém náměstí v Kroměříži. V prvních měsících roku 2023 chystáme také 65. reprezentační ples školy spojený s pasováním maturantů (přesný termín určíme co nejdříve).

 

Další doplňující informace:

Při nástupu do školy 1. září 2022 je třeba přinést si Kč 20,- na studentský průkaz, fotografii do studentského průkazu (formát fotografie jako do OP), dále „Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství“ a alespoň jeden bílý pracovní plášť pro výuku v laboratořích (tento zdravotní průkaz a plášť budete potřebovat na exkurze již první týden ve škole). Dále, pro výuku praxe ve školním poloprovozu: bílé pracovní kalhoty, bílé tričko, bílý pracovní kabátek (nebo druhý bílý pracovní plášť), bílé nebo černé holínky s protiskluzovou podrážkou. Celá škola je z důvodu zajištění bezpečnosti studentů elektronicky chráněna, proto je nutné přinést si vratnou kauci Kč 150,- na elektronický vstupní čip do budovy školy a Kč 20,- jako poplatek za jeho roční používání.

Pro teoretickou výuku a pobyt ve škole všichni žáci 1. ročníků budou potřebovat další následující pomůcky:

• přezůvky do školy (nejlépe otevřenou obuv, za přezůvky se podle školního řádu nepovažuje obuv do sportovních aktivit);

• sportovní úbor a sportovní obuv do sportovních aktivit;

• poznámkový blok či sešit, propisovací a obyčejnou tužku, mazací gumu;

• pravítko, rýsovací potřeby;

• kalkulačku.

Učebnice není třeba kupovat žádné. Žáci je dostávají k zapůjčení ze školní knihovny, anebo studijní materiály poskytujeme v digitální podobě. Sešity si zajistí žáci až po domluvě s vyučujícími po zahájení výuky.Zájemcům o ubytování v DM si dovoluji připomenout včasné zaslání tiskopisu „Přihláška do domova mládeže“, a to přímo na adresu domova mládeže, která je uvedena na přihlášce. Bližší údaje o ubytování naleznete na adrese: https://www.hskm.cz/domov-mladeze.

Doporučuji také sledovat školní webové stránky na adrese: http://www.potravinarska-skola.cz. Aktuální informace ze života naší školy naleznete také na FB profilu: https://www.facebook.com/VOSPaSPSM/. V případě jakýchkoliv nejasností ohledně zahájení školního roku Vaše dotazy pište přímo na můj e-mail: pospisil@vospaspsm.cz nebo na e-mail mé zástupkyně: bastlova@vospaspsm.cz.

V závěru bych rád popřál Vám i našim novým žákům hezké a klidné prázdninové dny.

Těším se na setkání v září.

Mgr. Ing. Michal Pospíšil

ředitel školy