INFORMACE PRO 4. KONZULTACI LETNÍHO OBDOBÍ VE DNECH 27. – 28. 5. 2021

Vedení školy Aktuality, Nástěnka

Výuka v kombinovaném studiu  pro 4. konzultaci v letním období bude zahájena ve čtvrtek 27. 5. 2021.  Konkrétní harmonogram  naleznete zde. Rozmístění učeben pro výuku: 1. ročník_Učebna U4_1. patro 2. ročník_Učebna U4 _ 1. patro 3. ročník_Učebna U4_ 1. patro 4. ročník_Učebna U4_ 1. patro   Seznam pedagogických pracovníků školy pro případný kontakt k řešení studijních záležitostí  naleznete zde. Ubytování je možné …

Výsledky přijímacího řízení – 1.kolo

Vedení školy Aktuality

Výsledky ke stáhnutí naleznete >>> zde <<< Oznámení o výsledku přijímacího řízení jsme dnes současně odeslali také  poštou. Všichni přijatí uchazeči musí doručit zápisový lístek do školy nejpozději do 2. června 2021. Lhůta je dodržena i pokud je zápisový lístek  odeslán v poslední den lhůty.Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje, že se chce stát žákem naší školy. Zápisový lístek můžete odevzdat …

INFORMACE PRO 3. KONZULTACI LETNÍHO OBDOBÍ VE DNECH 29. – 30. 4. 2021

Vedení školy Aktuality, Nástěnka

Výuka v kombinovaném studiu  pro 3. konzultaci v letním období bude zahájena ve čtvrtek 29. 4. 2021.  Konkrétní harmonogram  naleznete zde. Rozmístění učeben pro výuku: 1. ročník_Učebna U4_1. patro 2. ročník_Učebna U8 _ 2. patro 3. ročník_Učebna U8_ 2. patro 4. ročník_Učebna U10_ 2. patro   Seznam pedagogických pracovníků školy pro případný kontakt k řešení studijních záležitostí  naleznete zde. Ubytování je možné …

Informace k provozu škol od 19. dubna

Vedení školy Aktuality

Ředitelství VOŠP a SPŠM Kroměříž informuje, že úplné aktualizované informace MŠMT k provozu škol od 19. dubna naleznete zde. Ve zkratce: Nově jsou povoleny skupinové konzultace žáků posledních ročníků středních škol a žáků čtvrtých ročníků šestiletých vzdělávacích programů v konzervatoři anebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků středních škol a konzervatoří, a to v maximálním počtu 6 žáků v …

Aktuální informace k přijímacímu řízení na SOŠ

Vedení školy Aktuality

Ředitelství VOŠP a SPŠM Kroměříž informuje uchazeče i zákonné zástupce, že v těchto dnech  rozesíláme pozvánky k JPZ (jednotným přijímacím zkouškám). Jejich doručení předpokládáme v nebližších dnech. Dále upozorňujeme na povinnost testování uchazečů před přijímací zkouškou. Ministerstvo zdravotnictví mimořádným opatřením ze dne 6. dubna 2021 o testování uchazečů o střední vzdělávání stanovilo povinnost podstoupení testování na přítomnost (antigenu) viru SARS-CoV- …

Je pro nás datum na obalu potravin důležité?

Adéla Hálová Návody, rady a tipy

Dokážete rozlišit minimální trvanlivost od data spotřeby? Prvním signálem je pro nás expirace, tedy označení doby, kdy končí výrobcem zaručená kvalita a bezpečnost výrobku. Tato doba může být na výrobku označena různě: Na trvanlivých výrobcích jako Datum minimální trvanlivosti slovy „Minimální trvanlivost do …“. Po uplynutí této doby je výrobek ještě prodejný, musí být bezpečný a prodejce ho musí náležitě …