Aktuální informace k přijímacímu řízení na SOŠ

Vedení školyAktuality

Ředitelství VOŠP a SPŠM Kroměříž informuje uchazeče i zákonné zástupce, že v těchto dnech  rozesíláme pozvánky k JPZ (jednotným přijímacím zkouškám). Jejich doručení předpokládáme v nebližších dnech.

Dále upozorňujeme na povinnost testování uchazečů před přijímací zkouškou.

Ministerstvo zdravotnictví mimořádným opatřením ze dne 6. dubna 2021 o testování uchazečů o střední vzdělávání stanovilo povinnost podstoupení testování na přítomnost (antigenu) viru SARS-CoV- 2 před přijímacími zkouškami ke vzdělávání na střední škole.

Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání se umožní osobní přítomnost na jednotné přijímací zkoušce, nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formu, pouze pokud:
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.

 

Ředitelství školy VOŠP a SPŠM Kroměříž