Informace k provozu škol od 19. dubna

Vedení školyAktuality

Ředitelství VOŠP a SPŠM Kroměříž informuje, že úplné aktualizované informace MŠMT k provozu škol od 19. dubna naleznete zde.

Ve zkratce:

  • Nově jsou povoleny skupinové konzultace žáků posledních ročníků středních škol a žáků čtvrtých ročníků šestiletých vzdělávacích programů v konzervatoři anebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků středních škol a konzervatoří, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině (homogenita skupin není vyžadována),
  • účast na těchto skupinových konzultacích je pro žáka dobrovolná,
  • na žáka účastnícího se skupinové konzultace se vztahuje článek I Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 14592/20213/MIN/KAN (tedy absence příznaků onemocnění COVID19 a podmínka podstoupení testování, s výslovně vymezenými výjimkami),
  • praktické skupinové konzultace zaměřené na přípravu k maturitní zkoušce budou zahájeny v úterý 20. dubna, konkrétní rozvrh Vám sdělí Váš třídní učitel.

Ředitelství VOŠP a SPŠM Kroměříž