Přípravný kurz pro přijímací zkoušky na střední školu

Michal Pospíšil Aktuality

Naše škola v letošním roce opět organizuje přípravný kurz pro přijímací testy na střední školy. Termíny jednotlivých setkání jsou tyto: 23.1., 30. 1., 6. 2., 13. 2., 20. 2., 6.3., 13.3., 20.3., 27. 3, 3. 4.2019, vždy od 14.20 do 16.00 hodin v učebně U1. Do kurzu je možné se přihlásit i tehdy, pokud nebudete podávat přihlášku na naši školu.  V kurzu …

Dny otevřených dveří a účast školy na přehlídkách středních škol

Michal Pospíšil Aktuality

Vážení rodiče, Vážení uchazeči o studium, ředitelství školy sděluje uchazečům o studium maturitních oborů vzdělávání, zájemcům o vyšší odborné vzdělávání i uchazečům o studium bakalářského studijního programu, že dny otevřených dveří pro školní rok 2018/2019 budou: 9. a 10. listopadu 2018 7. a 8. prosince 2018 11. a 12. ledna 2019 8. a 9. února 2019 Škola bude otevřena v pátek od 12.00 …

Excelence středních škol 2018

Michal Pospíšil Aktuality, Úřední deska

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na základě ustanovení § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 a v souladu s Koncepcí podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020 rozvojový program …