Přípravný kurz pro přijímací zkoušky na střední školu

Michal PospíšilAktuality

Naše škola v letošním roce opět organizuje přípravný kurz pro přijímací testy na střední školy. Termíny jednotlivých setkání jsou tyto:

  • 23.1.,
  • 30. 1.,
  • 6. 2.,
  • 13. 2.,
  • 20. 2.,
  • 6.3.,
  • 13.3.,
  • 20.3.,
  • 27. 3,
  • 3. 4.2019,

vždy od 14.20 do 16.00 hodin v učebně U1. Do kurzu je možné se přihlásit i tehdy, pokud nebudete podávat přihlášku na naši školu.  V kurzu budou probírána jednotlivá témataz českého jazyka a matematiky, která se mohou objevit v přijímacích testech. Cena celého “ výukového balíčku “ (kompletní výuka leden-duben) je 550,- Kč, platba v hotovosti v den zahájení.Přihlášky (nutno uvést jméno a příjmení žáka, bydliště, školu odkud se hlásí a kontakt na zákonného zástupce) zasílejte,prosím,  na e-mailovou adresu:pospisil@vospaspsm.cz. Pomůcky s sebou: psací a rýsovací potřeby, poznámkový sešit, připraveny jsou další materiály na domácí procvičování.

Aktuální informace CERMATU k jednotným přijímacím zkouškám naleznete zde.