Excelence středních škol 2018

Michal PospíšilAktuality, Úřední deska

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na základě ustanovení § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 a v souladu s Koncepcí podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020 rozvojový program

 

Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – „Excelence středních škol 2018

 

Cíl programu

Základním cílem programu je podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o talentované žáky na středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků v soutěžích.

Mezi další cíle programu patří:

  1. posílit zájem a motivaci žáků, pedagogických pracovníků a škol o účast v soutěžích a přehlídkách, a tak zvyšovat vědomostní úroveň žáků nad rámec školních vzdělávacích programů;
  2. podpořit zájem žáků o přírodovědné, technické a další vybrané předměty a vytvořit předpoklady pro přípravu dostatečného počtu špičkových odborníků v preferovaných oborech;
  3. podpořit aktivity pedagogických pracovníků zaměřené na žáky, kteří jsou schopni dosahovat výborných výsledků, a to i v rámci mimoškolních vzdělávacích aktivit;
  4. posílit personální podmínky, které povedou ke zkvalitnění vědomostí, odborných znalostí a dovedností žáků s ohledem na celospolečenské požadavky;
  5. finančně ocenit úsilí pedagogických pracovníků středních škol při vzdělávání žáků podle výsledků v soutěžích vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných ministerstvem;
  6. poskytnout výrazný impuls pro zvyšování kvality vzdělávání v celém školském systému.

VOŠP a SPŠM Kroměříž se programu Excelence středních škol 2018 účastní díky studentce Karolíně Březinové, která školu výborně reprezentovala ve středoškolské odborné činnosti.

 

Výsledková listina 40. ročníku okresního kola Středoškolské odborné činnosti Obor 3 Chemie:

 1.místo:Karolína Březinová –Sledování vybraných biofyzikálních parametrů u nanočástic připravených na bázi stříbra(Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž)

2.místo:E. Jiroušková, T. Pospíšilíková –Aditiva při výrobě bezlepkového pečiva (Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov)

3.místo:Markéta Konečná –Superpotravina –kokosový tuk (Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov)