Učební plány oborů

Analýza potravin


29-42-M/01


Všeobecné vzdělávání

Kategorie a názvy 
předmětů

Ročník 1
Počet hodin/týden

Ročník 2
Počet hodin/týden

Ročník 3
Počet hodin/týden

Ročník 4
Počet hodin/týden

Celkem

CJL Český jazyk a literatura

4

4

4

4

16

CIJ Cizí jazyk

4

4

4

4

16

SPV Společenské vědy

1

1

2

2

6

MAT Matematika

4

4

4

4

16

FYZ Fyzika

1

1

0

0

2

IKT Inform. a kom. technolog.

2

2

1

1

6

SPA Sportovní aktivity

2

2

2

2

8

Celkem

18

18

17

17

70


Odborné vzdělávání


Kategorie a názvy vyučovacích
předmětů

Ročník 1
Počet hodin/týden

Ročník 2
Počet hodin/týden

Ročník 3
Počet hodin/týden

Ročník 4
Počet hodin/týden

Celkem

EKO Ekonomika

0

0

2

2

4

CHE Chemie

2

2

0

0

4

IME Instrumentální metody

0

0

3

3

6

ACH Analytická chemie

4

4

0

0

8

APO Analýza potravin

0

0

3

4

7

CHP Chemie potravin

0

2

2

3

7

BIM Biologie a mikrobiologie

3

4

0

0

7

MPO Mikrobiologie potravin

0

0

3

4

7

TEO Technologie obecná

2

0

0

0

2

TEP Technologie potravin

0

2

2

0

4

LAP Laboratorní praxe

2

0

0

0

2

Celkem

13

14

15

16

58

Technologie potravin


29-41-M/01


Všeobecné vzdělávání

Kategorie a názvy 
předmětů

Ročník 1
Počet hodin/týden

Ročník 2
Počet hodin/týden

Ročník 3
Počet hodin/týden

Ročník 4
Počet hodin/týden

Celkem

CJL Český jazyk a literatura

4

4

4

4

16

CIJ Cizí jazyk

4

4

4

4

16

SPV Společenské vědy

1

1

2

2

6

MAT Matematika

4

4

4

4

16

FYZ Fyzika

1

1

0

0

2

IKT Inform. a kom. technolog.

2

2

1

1

6

SPA Sportovní aktivity

2

2

2

2

8

Celkem

18

18

17

17

70


Odborné vzdělávání


Kategorie a názvy vyučovacích
předmětů

Ročník 1
Počet hodin/týden

Ročník 2
Počet hodin/týden

Ročník 3
Počet hodin/týden

Ročník 4
Počet hodin/týden

Celkem

EKO Ekonomika

0

0

2

2

4

CHE Chemie

2

2

0

0

4

IME Instrumentální metody

0

0

2

0

2

ACH Analytická chemie

4

4

0

0

8

AML Analýza mléka

0

0

2

2

4

BIM Biologie a mikrobiologie

3

4

0

0

7

MML Mikrobiologie mléka

0

0

2

2

4

TEO Technologie obecná

2

0

0

0

2

TEM Technologie mléka

0

2

3

3

8

SAZ Stroje a zařízení

0

0

3

3

6

DIC Dílenská cvičení

2

2

2

3

9

Celkem

13

14

16

15

58


Počty hodin

Ročník 1

Ročník 2

Ročník 3

Ročník 4

Celkem

Počet týdenních vyučovacích
hodin celkem

31

32

32

33

128


Činnost

Ročník 1
Počet týdnů

Ročník 2
Počet týdnů

Ročník 3
Počet týdnů

Ročník 4
Počet týdnů

Celkem

Vyučování podle rozpisu

33

33

33

30

129

Odborná praxe

4

4

4

2

14

Maturitní zkouška

0

0

0

3

3

Časová rezerva, sportovní kurzy,

exkurze

3

3

3

2

11

Celkem

40

40

40

37

157


Počty hodin

Ročník 1

Ročník 2

Ročník 3

Ročník 4

Celkem

Počet týdenních vyučovacích
hodin celkem

31

32

33

32

128


Činnost

Ročník 1
Počet týdnů

Ročník 2
Počet týdnů

Ročník 3
Počet týdnů

Ročník 4
Počet týdnů

Celkem

Vyučování podle rozpisu

33

33

33

30

129

Odborná praxe

4

4

4

2

14

Maturitní zkouška

0

0

0

3

3

Časová rezerva, sportovní kurzy,

exkurze

3

3

3

2

11

Celkem

40

40

40

37

157