Výroční zpráva školy 2018

Michal Pospíšil Úřední deska

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018 je uložena k nahlédnutí zde.