Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023 a upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Vedení školyÚřední deska

Ředitelství VOŠP a SPŠM Kroměříž zveřejňuje v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2017 Sb upravený rozpočet organizace roku 202o a rozpočet na rok 2021 a  střednědobý výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023. Dokument k rozpočtu 2021 -2023 naleznete zde. Upravený rozpočet pro rok 2020 naleznete zde.