Povinné informace

Vedení školyÚřední deska

Název školy: Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž

Sídlo školy: Štěchovice 4176, 767 54 Kroměříž

Kontaktní údaje: tel., fax: 573 334 936, e-mail: pospisil@potravinarska-skola.cz, www stránky: www.potravinarska-skola.cz.

ID datové schránky: 5aju4c3

Charakteristika školy: střední a vyšší odborná škola profilovaná do oblasti potravinářské technologie a kontroly potravin

  • poskytuje střední odborné studium (maturita)
  • vyšší odborné studium (absolutorium s přiznáním titulu diplomovaný specialista „DiS.“)
  • bakalářské studium (společně s FT UTB ve Zlíně, přiznání titulu „Bc.“)

Kapacita školy:

  • SOŠ   230 žáků
  • VOŠ   190 studentů

Právní forma školy: příspěvková organizace, IČ: 47935936, DIČ: CZ47935936, neplátci daně, IZO školy: 102531021

Zřizovatel školy: Krajský úřad Zlínského kraje se sídlem tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČ: 70891320

Statutární orgán školy: Mgr.Ing. Michal Pospíšil

Zástupce stat. orgánu školy:Ing. Milan Zeman

Výchovná poradkyně: Mgr. Jitka Tovaryšová

Školní metodička prevence: Mgr. Jiřina Zbořilová

Metdička EVVO: Ing. Zdena Foltýnová

Hospodářka školy: Eva Potočná, DiS.

Rada školy:

  • ustanovena dne 15. 1. 2018
  • předseda: Ing. Mgr. Michal Pospíšil
  • členové: Ing. Bc. Eva Badinková, Barbora Škrabalová

Občanská sdružení: nejsou ustanovena

Zřízení a zařazení školy: uvedena do provozu 1902, zařazení do sítě škol 1995

Domov mládeže: vlastní škola nemá, žáci a studenti jsou ubytováni v domovech mládeže:

  • DM Pavlákova 3942, DM Na Lindovce 1463 (Střední škola hotelová a služeb Kroměříž)