Pokyny k platbě školného na VOŠ

Zita BastlováNástěnka

Vyhláška č.10/2005 o vyšším odborném vzdělávání stanovuje školám a jednotlivým oborům výši úplaty za vzdělávání („školné“). V případě potravinářských oborů je výše školného stanovena na 3000,- Kč / školní rok, tj. 1500,- Kč / semestr.

Splatnost školného je definována takto:

  • Nejpozději do 15.10. za zimní období a nejpozději do 15.2. za letní období příslušného školního roku.
  • Nově přijatý uchazeč o studium musí uhradit první splátku nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí.
  • Ředitel školy může ve výjimečných případech snížit studentovi školné až do výše 50 %.

Praktické pokyny k platbě školného:

Bankovním převodem na účet školy:

  • Číslo účtu: 8323630257/0100  KB Kroměříž
  • Variabilní symbol (číslovka): Vaše rodné číslo
  • Zpráva pro příjemce (slovo): „ŠKOLNÉ“

nebo v hotovosti na sekretariátě školy.