3. kolo přijímacího řízení pro studium SPŠM ve školním roce 2019/2020

Michal Pospíšil Aktuality, Úřední deska

Ředitel střední školy vyhlašuje 3. kolo přijímací řízení do prvního ročníku školního roku 2019/2020 pro obory 29-41-M/01 Technologie potravin a 29-42-M/01 Analýza potravin pro doplnění plánované kapacity. Ve 3. kole přijímacího řízení se nepíše přijímací test. Kritéria přijímacího řízení naleznete zde. Přihlášku ke studiu v 3. kole přijímacího řízení je nutné doručit na adresu školy nejpozději do 14. 6. 2019. Další informace poskytne …

Excelence středních škol 2018

Michal Pospíšil Aktuality, Úřední deska

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na základě ustanovení § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 a v souladu s Koncepcí podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020 rozvojový program …

Podpora odborného vzdělávání – 2018/2019

Vedení školy Aktuality, Úřední deska

Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská čerpá pro školní rok 2018/2019 účelově vázanou dotaci v souladu s výzvou MŠMT: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pro školní rok 2018/2019 rozvojový program Podpora odborného vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje v souladu s § 171odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, …

Schválený rozpočet školy 2018 a výhled 2019-2020

Vedení školy Úřední deska

Na základě novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 24/2017 Sb. a zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zveřejňuje ředitelství školy rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtů na roky 2019 a 2020. Tento dokument byl schválen RZK dne 18. 12. 2017 a naleznete jej ZDE.

Povinné informace

Vedení školy Úřední deska

Název školy: Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž Sídlo školy: Štěchovice 4176, 767 54 Kroměříž Kontaktní údaje: tel., fax: 573 334 936, e-mail: pospisil@potravinarska-skola.cz, www stránky: www.potravinarska-skola.cz. ID datové schránky: 5aju4c3 Charakteristika školy: střední a vyšší odborná škola profilovaná do oblasti potravinářské technologie a kontroly potravin poskytuje střední odborné studium (maturita) vyšší odborné studium (absolutorium s přiznáním titulu diplomovaný specialista “DiS.”) …

Rozvojový program podpora odborného vzdělávání

Vedení školy Aktuality, Úřední deska

Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská čerpá pro školní rok 2017/2018 účelově vázanou dotaci v souladu s výzvou MŠMT: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, dále jen „MŠMT“, vyhlašuje v souladu s § 171odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“) …