Přípravný kurz pro přijímací zkoušky na střední školu

Michal Pospíšil Aktuality, Školní akce

KURZY ZAMĚŘENÉ NA PŘÍPRAVU K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM Z ČESKÉHO JAZYKA A MATEMATIKY PRO ŽÁKY 9. TŘÍD Naše škola v letošním roce opět organizuje přípravný kurz pro přijímací testy na střední školu. Termíny jednotlivých setkání, vždy ve středu, jsou tyto: 15. 1. 2020 zahájení kurzu 22. 1. 2020 29. 1. 2020 5. 2. 2020 19. 2. 2020 26. 2. 2020 11. 3. …

Exkurze do Prahy

Michal Pospíšil Aktuality, Školní akce

V pondělí 2. prosince se studenti prvního a druhého ročníku vydali na exkurzi do Prahy. Po brzkém ranním vstávání a jízdě vlakem nás čekala procházka tzv. Královskou cestou. Prohlédli jsme si Staroměstské náměstí spolu s radnicí a legendárním orlojem. Pokračovali jsme na Karlův most a poté na Malou Stranu, kde jsme si všímali bohaté výzdoby domů se štíty s nejrůznějšími …

Veletrh práce a vzdělávání – Kroměříž 2019

Michal Pospíšil Aktuality, Školní akce

12. a 13. listopadu 2019 se v prostorách Domu kultury v Kroměříži uskuteční Veletrh práce a vzdělávání – Kroměříž 2019. Veletrh je pořádaný v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Kroměříž, Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje, městem Kroměříž a Informačníma poradenským střediskem Úřadu práce ČR, Kontaktní pracoviště Kroměříž. Veletrh práce …

Studenti potravinářské školy učili děti třídit hliník

Vedení školy Školní akce

V pátek 10. května uspořádali studenti potravinářské školy workshop zaměřený na sběr a třídění hliníku pro žáky Základní školy Zachar v Kroměříži. Přes dvacet dětí od čtvrté do osmé třídy strávilo páteční dopoledne se studenty střední potravinářské školy, aby se dozvěděli základní informace o významu hliníku a také nutnosti a způsobu jeho třídění a recyklace. Workshop nemohl být uveden jinak než …

Přehlídky sýrů 2018

Michal Pospíšil Školní akce

Letošní tradiční výukové přehlídky, které se konaly 5. 12. 2018, byly obeslány celkem 133 vzorky sýrů od 18 sýrařských společností v České republice. Potěšil nás široký sortiment a kvalita vyráběných sýrů, registrovali jsme celou řadu nových výrobků s vysokou přidanou hodnotou získanou náročným zpracováním a různými finálními úpravami včetně použití nových graficky i technicky velmi vydařených obalů. Vzorky sýrů byly předloženy k posouzení žákovským hodnotitelským komisím a …

Dny otevřených dveří a účast školy na přehlídkách středních škol

Michal Pospíšil Školní akce

Vážení rodiče, Vážení uchazeči o studium, ředitelství školy sděluje uchazečům o studium maturitních oborů vzdělávání, zájemcům o vyšší odborné vzdělávání i uchazečům o studium bakalářského studijního programu, že dny otevřených dveří pro školní rok 2018/2019 budou: 9. a 10. listopadu 2018 7. a 8. prosince 2018 11. a 12. ledna 2019 8. a 9. února 2019 Škola bude otevřena v pátek od 12.00 …

Excelence středních škol 2018

Michal Pospíšil Školní akce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na základě ustanovení § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 a v souladu s Koncepcí podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020 rozvojový program …

Den Zlínského kraje

Vedení školy Školní akce

V sobotu 23. září se naše škola zúčastnila společně s dalšími středními školami Dne Zlínského kraje. Vzhledem k specifickému zaměření naší školy jsme pro návštěvníky připravili ukázku výroby přírodních sýrů, přípravu smetanové zmrzliny a vybraných druhů cukrovinek. Žáci školy zájemcům umožnili otestovat schopnost senzorického hodnocení potravin základními testy, a předváděli základní dovednosti mikroskopických technik. Velké uznání si vysloužily výrobky školních …