Studenti potravinářské školy učili děti třídit hliník

Vedení školy Školní akce

V pátek 10. května uspořádali studenti potravinářské školy workshop zaměřený na sběr a třídění hliníku pro žáky Základní školy Zachar v Kroměříži. Přes dvacet dětí od čtvrté do osmé třídy strávilo páteční dopoledne se studenty střední potravinářské školy, aby se dozvěděli základní informace o významu hliníku a také nutnosti a způsobu jeho třídění a recyklace. Workshop nemohl být uveden jinak než …

Přehlídky sýrů 2018

Michal Pospíšil Školní akce

Letošní tradiční výukové přehlídky, které se konaly 5. 12. 2018, byly obeslány celkem 133 vzorky sýrů od 18 sýrařských společností v České republice. Potěšil nás široký sortiment a kvalita vyráběných sýrů, registrovali jsme celou řadu nových výrobků s vysokou přidanou hodnotou získanou náročným zpracováním a různými finálními úpravami včetně použití nových graficky i technicky velmi vydařených obalů. Vzorky sýrů byly předloženy k posouzení žákovským hodnotitelským komisím a …

Dny otevřených dveří a účast školy na přehlídkách středních škol

Michal Pospíšil Školní akce

Vážení rodiče, Vážení uchazeči o studium, ředitelství školy sděluje uchazečům o studium maturitních oborů vzdělávání, zájemcům o vyšší odborné vzdělávání i uchazečům o studium bakalářského studijního programu, že dny otevřených dveří pro školní rok 2018/2019 budou: 9. a 10. listopadu 2018 7. a 8. prosince 2018 11. a 12. ledna 2019 8. a 9. února 2019 Škola bude otevřena v pátek od 12.00 …

Den Zlínského kraje

Vedení školy Školní akce

V sobotu 23. září se naše škola zúčastnila společně s dalšími středními školami Dne Zlínského kraje. Vzhledem k specifickému zaměření naší školy jsme pro návštěvníky připravili ukázku výroby přírodních sýrů, přípravu smetanové zmrzliny a vybraných druhů cukrovinek. Žáci školy zájemcům umožnili otestovat schopnost senzorického hodnocení potravin základními testy, a předváděli základní dovednosti mikroskopických technik. Velké uznání si vysloužily výrobky školních …