VÝSLEDKOVÁ LISTINA – 1. kolo přijímacího řízení 2018/2019 SOŠ

Vedení školyAktuality

Ředitelství školy sděluje uchazečům o studium maturitních oborů, že výsledková listina 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 je uložena zde.
Zápisové lístky je možné odevzdávat po dobu 10 pracovních dnů na sekretariátu školy nebo je zaslat poštou. Podrobné informace k odevzdávání zápisových lístků naleznete zde.
Kód uchazeče naleznete v pravém horním rohu pozvánky k přijímacím zkouškám. V případě jakýchkoliv nejasností, prosím, volejte GSM 724 205 316.