2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020_vyhlášení + výsledky

Michal PospíšilAktuality

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž, vyhlašuje 2. kolo přijímací řízení do prvního ročníku školního roku 2019/2020 pro obory 29-41-M/01 Technologie potravin a 29-42-M/01 Analýza potravin  pro doplnění plánované kapacity.

Kritéria přijímacího řízení naleznete zde.

Přihlášku ke studiu v 2. kolo PŘ je nutné doručit na adresu školy do 10.5.2019.

Seznam přijatých uchazečů ve 2.kole PŘ, včetně poučení k odevzdání zápisového lístku, naleznete zde. Informaci potvrzující přijetí ke studiu na naši školu jsme Vám odeslali dnes t.j. 10.5. také poštou.

Další informace poskytne ředitel školy, pište či volejte: pospisil@vospaspsm.cz, 724 205 316