Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení 2018/2019 SOŠ

Vedení školyAktuality

Vzhledem k tomu, že v 1. kole přijímacího řízení nebyla naplněna plánovaná kapacita maturitních oborů naší školy, vyhlašuje ředitelství školy druhé kolo přijímacího řízení.

V tomto kole se již nebudou konat jednotné testy – o přijetí rozhodují především výsledky předchozího studia na ZŠ (kritéria hodnocení tohoto studia naleznete zde, část I.Hodnocení předchozího vzdělávání).

Termín doručení přihlášek pro 2. kolo – do 25. 5. 2018 (přihláška musí být na předepsaném tiskopise včetně potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu).

Termín konání 2. kola přijímacího řízení 28. 5. 2018 (vyhlášení výsledků).

Počet přijímaných uchazečů:

  • obor 29-42-M/01  ANALÝZA POTRAVIN – 5
  • obor 29-41-M/01  TECHNOLOGIE POTRAVIN – 5

Doplňující informace:

Mezi profilové předměty obou oborů patří předměty  chemické povahy (např. chemie potravin, analytická, instrumentální),  biologické (mikrobiologie, biochemie) nebo technologické povahy (technologie obecná, technologie potravin, základy výživy),včetně laboratoří a cvičení. Cizí jazyk je volitelný – angličtina nebo němčina. Značný podíl výuky je věnován získávání praktických dovedností nejen ve školních laboratořích a školním poloprovozu, ale i absolvováním různých forem praxí v potravinářských závodech a laboratořích v celé ČR, vybraní studenti i v zahraničí.

Absolvování školy dává možnost uplatnění v oblastech přípravy surovin, vývoje nových výrobků, výroby potravin, marketingu a kontroly potravinářských výrobků. Umožňuje také provádět chemickou, mikrobiologickou a senzorickou kontrolu potravin v laboratořích výrobních závodů nebo státních institucí hygienického a veterinárního dozoru. Absolventi se velmi dobře uplatní i v oblasti obchodní, v oblasti životního prostředí, v zemědělské prvovýrobě, v provozech hromadného stravování a v ostatních službách.

Zájemci o pokračování profesní přípravy mají také možnost dále studovat vyšší odborné studium na druhé součásti školy – Vyšší odborné škole potravinářské (přiznání titulu DiS., diplomovaný specialista) nebo bakalářský program společně akreditovaný s Fakultou technologickou UTB ve Zlíně (přiznání titulu Bc.) s navazujícím studiem magisterským.

Podrobné informace o středoškolském studiu (učební plány, organizaci studia, informace o zahraničních stážích), ale i možnostech dalšího pokračování studia po maturitě naleznete na webových stránkách školy. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy i telefonicky (573 334 936) nebo při Vaší osobní návštěvě školy (kdykoliv po telefonické domluvě).

Kontaktní osoby:

Ing. Milan Zeman, ředitel školy, tel.: 573 334 937, GSM: 724 020 240

Ing. Mgr. Michal Pospíšil, zástupce ředitele, GSM: 724 205 316