Rozhodnutí ředitele školy o nekonání přijímacích zkoušek v některých oborech

Vedení školyAktuality

V souladu s ustanovením čl. I., čl. VI. Opatření obecné povahy čj. MSMT-43073/2020-3 ze dne 5. ledna 2021 (dále jen „Obecné opatření“) rozhodl ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž, že v přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 do čtyřletého oboru vzdělávání s maturitní zkouškou   29-41-M/01  Technologie potravin se jednotná přijímací zkouška nekoná, neboť počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší než ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do výše uvedeného oboru vzdělání a formy vzdělávání.

V souladu s čl. V. Obecného opatření zveřejní ředitel informaci o nekonání stanovených přijímacích zkoušek na internetových stránkách školy a bezodkladně   ji sdělí uchazečům o vzdělání.