Ředitelské volno dne 25.9.2020

Vedení školyAktuality

Na základě doporučení ministra zdravotnictví Prof. MUDr. Romana Prymuly CSc. Ph.D.  a v souladu s § 24, odst. 2, zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji na
pátek 25.9.2020 ředitelské volno
Výuka bude zrušena v plném rozsahu, v tento den budou ve škole provedena také organizačně – technická opatření potřebná pro zajištění dalšího chodu školy (instalace vyvíječe páry na školním poloprovozu, příprava vestavby nových digestoří v areálu laboratoří chemie, sanitace budovy).
Děkuji za pochopení.
Mgr. Ing. Michal Pospíšil, ředitel VOŠP a SPŠM Kroměříž