Oslava Svetového dňa mlieka na Orave

Karol HerianAktuality

Oslavu Svetového dňa mlieka sme si pripomenuli aj v krásnom prostredí na farme predsedu Združenia mladých farmárov (ASYF)  Milana  Jurkyho vo Vasiľove na hornej Orave. Táto oslava sa uskutočnila práve v deň  v ktorom už vo svete sa jednoznačne oslavuje Deň mlieka súčasne s Dňom detí. Oslavu Dňa detí  tu na farme vo Vasilove  uskutočnili deň pred 1. júnom aj s bohatým programom.  Pôvodne aj u nás sme si Deň mlieka pripomínali tretí utorok v mesiaci máj, ale už posledné roky Medzinárodná mliekarenská federácia (IDF) odporučila, aby oslava mlieka bola vždy  v pevný dátum a to práve v 1. júna, kedy spolu s deťmi si budeme pripomínať aj prínos mliečnych výrobkov pre zdravie  ľudí a zvlášť pre deti.

Pán predseda ASYF  Milan Jurky zorganizoval  tu vo Vasilove  milé stretnutie okolitých farmárov, ktorí využívajú vlastnú produkciu mlieka  i na domácu regionálnu výrobu syrov a rôznych mliečnych špecialít. Na tomto stretnutí bola prizvaná i predsedníčka Vidieckeho parlamentu na Slovensku  pani Ing. Mária Behanovská,  vedúci predstaviteľ  Združenia Chováme doma pán František Staňo, bývalý riaditeľ Výskumného ústavu mliekarenského Ing. Karol Herian a aj naši hostia z Českej republiky a to riaditeľ Strednej mliekarenskej školy  v Kroměříži Mgr. Ing. Michal Pospíšil a jeho odborný učiteľ Ing. Jozef Mrázek. Celé podujatie bolo zorganizované na voľnom priestranstve pri dodržaní všetkých potrebných opatrení.

Po úvodnom vystúpení predsedu ASYF a informáciami o predchádzajúcej oslave Dňa detí sa prihovorila aj predsedníčka Vidieckeho parlamentu a pozdravila prítomných farmárov. Potom Ing. Herian oboznámil prítomných o spoločenskom prínose mlieka a mliečnych výrobkov a o priebehu osláv Dňa mlieka u nás i v zahraničí.  Pritom zdôraznil nezastupiteľný prínos mlieka a mliečnych výrobkov vo výžive ľudí a zvlášť detí. Zdôraznil aj neustálu potrebu zvyšovania spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre zdravú výživu a ocenil  aj prínos farmárov vo výrobe  mliečnych špecialít a syrov. Pekným príhovorom sa uviedol aj riaditeľ  Mliekarenskej strednej školy v Kroměříži Mgr. Ing. Michal Pospíšil, ktorý nás aj zoznámil s aktualitami ich školy a aj mliekarstva v Českej republike.

V ďalšom programe. udelil predseda ASYF Ing. Karolovi Herianovi Čestné členstvo v Združení mladých farmárov za jeho celoživotnú činnosť a propagáciu mlieka. Pri tejto príležitosti prezentoval Ing. Herian aj svoju poslednú knižnú publikáciu „Výroba syrov“, ktorá je práve určená  malovýrobcom a priateľom syrov. Táto kniha môže byť dobrou pomôckou aj pre farmárov, ktorí sa chcú venovať aj výrobe svojich regionálnych syrárskych špecialít. Tu sú aj praktické návody na výrobu syrov, ale aj  na ich ošetrenie, na ich  zdravotný prínos  a aj na ich  použitie v domácnosti.

Po tejto oficiálnej  časti programu sa pri bohatom občerstvení rozvinula diskusia a bol prejavený veľký záujem o výrobu domácich mliečnych výrobkov. Je veľmi potešiteľné, že takéto stretnutia pri príležitosti Dňa mlieka majú svoje opodstatnenie a treba veriť, že v budúcnosti už nebudú obmedzené pandemickými opatreniami  a bude sa aj táto oslava robiť v širšom celoslovenskom rozsahu. Záverom tohto krátkeho príspevku  je potrebné úprimne sa  poďakovať organizátorom tejto milej a úspešnej oslavy Dňa mlieka a zvlášť sa poďakovať predsedovi ASYF pánu Jurkymu za toto veľmi milé a prospešné stretnutie a pripomenutie si prínosu mlieka vo výžive ľudí.

Ing. Karol Herian, CSc. je vynikající slovenský potravinářský technolog, specialista na mlékařství a sýrařství, nadšený propagátor výroby kvalitních a bezpečných potravin.