Metodika MŠMT k ukončování vzdělávání a ke konání MZ ve školním roce 2020/2021

Vedení školyAktuality

Průběh a konání maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 se řídí dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 177/2009 Sb.). Všechny níže uvedené změny byly provedeny formou opatření obecné povahy (dále také OOP) č. j. MSMT3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021 a opatřením obecné povahy č. j. MSMT-3267/2021-2 (dodatkem) ze dne 15. února 2021 v návaznosti na § 184a školského zákona. OOP jsou dostupná zde.