Konzultace pro přípravu k maturitní zkoušce 2019/2020

Vedení školyAktuality

Ředitelství VOŠP a SPŠM Kroměříž informuje, že od 11. května budou probíhat pro studenty maturitního ročníku konzultační hodiny, za účelem přípravy na maturitu.

Skupinové konzultace budou probíhat vždy v úterý a ve čtvrtek dle přiloženého rozpisu, který naleznete zde.

Podmínkou účasti na konzultačních hodinách je dodržení všech  hygienických opatření a také podpis čestného prohlášení, formulář naleznete zde.

V případě překročení maximálního počtu 15 zájemců ve skupině bude nutné udělat rozvrhové změny, proto sledujte aktualizované informace na tomto webu.

V průběhu konzultací lze využívat po předchozí domluvě i individuálních konzultací. Konzultace jsou dobrovolné.

Těšíme se na Vás !

Ředitelství VOŠP a SPŠM Kroměříž