INFORMACE PRO 3. KONZULTACI ZIMNÍHO OBDOBÍ VE DNECH 18. – 20. 11. 2021

Vedení školy Aktuality, Nástěnka

Výuka v kombinovaném studiu  pro 3. konzultaci v zimním období bude zahájena ve čtvrtek 18. 11. 2021 ve 14:00.  Konkrétní harmonogram  naleznete zde.

Rozmístění učeben pro výuku:

1. ročník_Učebna U4_1. patro

2. ročník_Učebna U3 _ přízemí

3. ročník_Učebna U5_ 1. patro

4. ročník_Učebna U2_ přízemí

 

Seznam pedagogických pracovníků školy pro případný kontakt k řešení studijních záležitostí  naleznete zde.

Ubytování je možné si zajistit  na Domově mládeže  SŠHS Kroměříž, kontakt naleznete zde (paní Eva Doležalová, mob. 604299868, tel. 573504556, email eva.dolezalova@hskm.cz). V případě problémů se zajištěním ubytování pište, prosím, co nejdříve  na e-mail: pospisil@vospaspsm.cz.

 

Těšíme se na setkání s Vámi !