Informace k distanční výuce od 5.10.2020

Vedení školyAktuality, Úřední deska

Ředitelství VOŠP a SPŠM Kroměříž informuje, že dle usnesení vlády ČR ze dne 30. září 2020 o při­jetí krizového opatření  související s epidemiologickou situací bude od pondělí 5. října 2020 výuka probíhat formou distančního vzdělávání.

Výuka bude realizována prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. V případě jakýchkoliv problémů spojených s účastí v této formě výuky neprodleně informujte třídního (ročníkového) učitele.

Základní pravidlapro distanční výuku na VOŠP a SPŠM Kroměříž naleznete zde.

Připomínáme, že změnou zákona č. 561/2004 Sb. ze dne 28. 8. 2020 je účast na distančním vzdělávání pro žáky povinná a případnou neúčast je nutné omluvit stejně jako v případě nepřítomnosti ve škole u třídního (ročníkového) učitele. 

Přeji všem hodně sil a pevné zdraví.

Mgr. Ing. Michal Pospíšil, ředitel VOŠP a SPŠM Kroměříž