I naše škola může být světová

Michal PospíšilAktuality

Letos se poprvé zapojujeme do projektu Světová škola. Všímáme se si dění v našem bezprostředním okolí a vnímáme celosvětové problémy. Nejsme lhostejní a máme chuť smysluplnou aktivitou pomáhat. Jako hlavní téma jsme zvolili hliník, respektive jeho sběr a recyklaci. Říkáme si „Mise hliník“, setkáváme se pravidelně středu v 9,40 v klubovně školy (2.patro v bývalé PC učebně) a v pátek 12,15 tamtéž.

Vítán je každý nápad a každá pomocná ruka, každý, kdo chce trávit čas ve školní komunitě neformálně a přispět svou energií tady a teď.

Jste očekáváni!

Tým světové školy

Světová škola je místem, kde aktivně probíhá globální rozvojové vzdělávání a kde

  •  globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy;
  •  se studenti pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě;
  •  studenti, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální problematice;
  •  studenti identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení;
  • je nejméně jedenkrát za rok ve spolupráci s místní partnerskou organizací uspořádána komunitní akce

Globální rozvojové vzdělávání směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život.

Základní filozofie Světové školy podporuje vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v globalizovaném světě a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej.

Více o projektu najdete na : http://www.svetovaskola.cz/