Historická cesta: kroměřížská škola po 118 letech obnovuje spolupráci se sýraři z Francie

Vedení školyAktuality

118 let – tolik od sebe dělí dvě cesty, které znamenaly přelom v historii potravinářské školy v Kroměříži. První cesta do Poligny stála u zrození školy, druhou absolvoval současný ředitel, aby navázal na kroky zakládajícího ředitele. A historické partnerství bude pokračovat – vedení se podařilo vyjednat oboustrannou spolupráci a sérii výměnných pobytů pro současné studenty přímo ve Francii.

Psal se rok 1901, když Český odbor zemědělské rady vyslal Dr. Antonína Lísku „na zkušenou“ po Evropě, aby se zdokonalil ve výrobě měkkých i tvrdých sýrů a poznal, jak vypadá mlékárenské vzdělání mimo české země. Dr. Líska putoval do Německa, Švýcarska i Francie, až došel do francouzského městečka Poligny ve vyhlášené sýrařské oblasti Franche-Comté. Nově nabyté zkušenosti zúročil Líska velmi brzy – stal se totiž prvním ředitelem mlékárenské školy v Kroměříži.

V jeho šlépějích se po více než 100 letech vydala malá delegace v čele se současným ředitelem Michalem Pospíšilem, aby obnovila partnerství rovnou se dvěma propojenými sýrařskými školami v regionu: v Mamirolle a 60km vzdálené Poligny.

„Francouzská strana o naší společné historii nevěděla,“ popisuje ředitel Pospíšil. „Podařilo se mi ale dohledat první výroční zprávu tehdejší Zemské mlékařské a sýrařské školy v Kroměříži, kam naši zakladatelé vše pečlivě zapsali. Francouzi byli upřímně překvapeni a jednání dostala nový rozměr,“ dodává ředitel.

Studijní pobyty pro studenty střední i vyšší odborné školy

Obě vzdělávací instituce se dohodly se současným vedením na sérii výměnných pobytů. „Na podzim v Kroměříži přivítáme první francouzské studenty z Mamirolle a hned vzápětí pojedou naši studenti do Francie,“ říká ředitel. „Jsme s francouzskou stranou dohodnuti na tom, že obě školy hradí pobyty studentů z vlastních prostředků, což je pro naše studenty určitě velké plus,“ dodává Pospíšil.

To stejné se bude opakovat na jaře příštího roku se školou v Poligny. „Očekáváme, že studenti obou zemí poznají odlišný model výuky a studijní prostředí, výrobní postupy a skutečně špičkové technologie, na které je problém u nás narazit. Ale také bychom byli rádi, aby studenti rozvinuli své jazykové dovednosti a poznali trochu rozmanitější svět,“ dodává ředitel.

Francouzské školy mají na spolupráci upřímný zájem. Kromě objevené společné historie Francouzům učarovala také Kroměříž, kde se byli podívat v předminulém roce – prostředí historického českého města je pro tamní učitele i studenty velmi zajímavé.

„Chtěl bych poděkovat svým kolegům Josefu Mrázkovi a Soni Pyšňakové, že pro školu pomohli dojednat tuto unikátní příležitost. Velký dík ale patří také francouzské straně, která byla na naši návštěvu velmi dobře připravená a vše zorganizovala výborně,“ doplňuje ředitel Pospíšil.

Na zkušenou do tradičního sýrařského regionu

Pro sýraře je velmi zajímavé, že z oblasti Franche-Comté dostaly rovnou 3 druhy sýra značení Appellation d’origine Contrôlée (AOC). Jsou to sýry Comté, Mont-d’Or, plísňový sýr Bleu du Haut-Jura a ocenění brzy dostane i Morbier. Tyto druhy jsou připravovány podle starých receptur a stále jsou vyráběny s velkým podílem ruční práce.

Poté, co se např. sýr Mont-d’Or vybere z formy, je smíchán se smrkovou kůrou, která drží sýrovou masu pohromadě a sýru dodává dřevnatou chuť. Zrání sýra Comté trvá až 18 měsíců. Z oblasti ale pocházejí i další sýry, jako například Cancoillotte a Mamirolle. Tyto sýry jsou nepostradatelné při přípravě Raclette a Fondue, ke kterým se často podává uzená klobása.

 

Potravinářské školy ENIL Besançon Mamirolle a ENILBIO Poligny

ENIL Besançon Mamirolle a ENILBIO Poligny jsou významnými francouzskými školami, které již od roku 1888 poskytují vědecké, odborné, technické a praktické vzdělání. Původně obě instituce školily odborníky jen v problematice zpracování mléka a mléčných výrobků, to dnes ale neplatí. První ze škol se specializuje na mléko a sýry, laboratorní, biologické a biotechnologické analýzy, a hospodaření s vodou. Škola v Poligny se zaměřuje na potravinářský průmysl, biologické inženýrství pro fermentované nápoje a kontrolu kvality výroby potravin.

Každý rok vítají více než 600 účastníků vzdělávání, studentů středních škol, učňů a praktikantů v odborném vzdělávání. Chod škol spolufinancují také výrobní závody z regionu a na moderním vybavení laboratoří i školních poloprovozů je to velmi znát. Obě školy, které jsou od sebe asi 60 kilometrů vzdálené, spolu velmi úzce spolupracují a mají jednoho ředitele.