MŠMT informuje školy

Vedení školyAktuality

1. K distribuci Ag testů pro základní školy, střední školy a konzervatoře

Z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, vydaného 20. listopadu 2021 , plyne
povinnost realizovat od 6. prosince 2021 vždy v první vyučovací den v týdnu na celém území ČR
testování dětí v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních základních škol speciálních
a žáků základních škol, středních škol a konzervatoří v denní formě vzdělávání na onemocnění
covid19. Povinnost testování se týká pouze dětí a žáků, kteří nejsou očkovaní a zároveň neprodělali
v posledních 180 dnech onemocnění covid19. Průběh testování dětí a žáků bude obdobný, jako
v minulých týdnech.


2. K vyhlášení nouzového stavu a přijatým krizovým opatřením

Dne 25. listopadu 2021 schválila vláda ČR s účinností od 26. 11. 2021 nouzový stav
.
Od 26. 11. 2021 18:00 hod. se nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
k maloobchodu krizovým opatřením vlády
.

pro školy a školská zařízení toto krizové opatření nic nemění; stále platí tytéž výjimky
(při tělesné výchově, ubytovací zařízení atd.; viz poslední zaslaná Informace ze dne 20. 11.
2021),

nemění se také nic na podmínkách dokládání bezinfekčnosti: O(T)N; PCR test lze předložit jen
u vyjmenovaných skupin osob,

se mění maximální počet osob, který může být přítomen na různých aktivitách,

o nově tam, kde mohlo být přítomno až 1000 osob, může být maximálně 100 osob,

o v případě divadelních představení, koncertů (bod I/13 krizového opatření) může být
přítomno až 1000 osob,

pravidlo, že ne povinné dokládat bezinfekčnost v případě, že je přítomno maximálně 20 osob,
zůstává zachováno.


Závěrem informujeme, že od 29. listopadu 2021 obnovuje MŠMT provoz speciální emailové adresy
k dotazům ke covid19
koronavirus@msmt.cz.